Kosten lidmaatschap

Hieronder een overzicht van de kosten die de watersport met zich mee brengt. Als vereniging proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden.

Contributie D.W.V Appingedam Watersportfederatie Noord
Per jaar Per jaar
Kosten €     30,00 €      2,50

Het bestuur verzoekt u vriendelijk, de contributie na het ontvangen van de factuur over te maken naar de Damster watersport vereniging. Graag vermelden dat het om de contributie gaat, samen met de naam van het betreffende lid.

Donateurs zijn van harte welkom met een minimum bijdrage van € 25,- per jaar.

De vereniging

Wat heeft de vereniging te bieden voor de jaarlijkse contributie?

  • Gratis koffie en thee in de kantine met sanitaire voorzieningen
  • Hulp bij het in en uit hijsen van uw boot
  • Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, hiervoor kan (soms) een kleine eigen bijdrage gevraagd worden
  • En natuurlijk veel gezelligheid

Inschrijfkosten

Verder vragen wij als vereniging geen eenmalig inschrijfgeld.

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen bij de vereniging dient schriftelijk één maand voor het beëindigen van het (jaarlijks) lidmaatschap te worden gedaan. Dit houdt in voor 1 december van het huidige jaar, anders zal uw lidmaatschap met 1 jaar worden verlengd.
Graag de brief richten aan het bestuur van DWV Appingedam.