De Damster Watersport Vereniging

Omstreeks 1986 begon een vriendenclub bij de Cementindustrie te Appingedam met de stalling van hun boten. Daarna ging men naar de Tip bij de Gasfabriek in Appingedam.
Het werd zo’n succes dat men in 1989 besloot de DWV officieel op te richten, op 26 september 1989 was het dan eindelijk zover!

Onze vereniging was gevestigd op verschillende locaties in en rondom Appingedam.  In 1997 was er een splitsing, een gedeelte van de boten ging naar Rozeboom in Appingedam en een ander deel naar Akkerman in Appingedam.  De huidige DWV kreeg in 1997 een stacaravan als clubgebouw op het terrein van Akkerman. Omstreeks 2000 ging men inclusief stacaravan naar Weiwerd op het terrein van Hijlkema. Tenslotte ging men in 2003 met stacaravan en boten naar de huidige locatie bij Tent Beheer in Appingedam aan de Groeve, de stacaravan is inmiddels ingeruild voor een permanente kantine.

In 2014 hebben we ons 25 jarig jubileum groots gevierd. De vereniging is momenteel in rustig vaarwater en heeft de wind in de zeilen.

De naam van de vereniging is uiteraard gerelateerd aan de plaats waar we zijn gehuisvest. Appingedam was van oudsher een handelsplaats. De eerste bewoners kwamen rond 1100 samen bij een kruising tussen een aantal handelswegen en riviertjes. Ze bouwden daar een dam en zo ontstond een nederzetting van schippers, koop- en ambachtslieden. De naam Appingedam komt waarschijnlijk van een oude familienaam en betekent ‘dam bij de woonplaats van de familie Appinga’.

Het toenmalige riviertje de Delf vormde een verbinding met open zee en de inwoners van Appingedam, Damsaters of Damsters genoemd, werden al snel rijk en welvarend. Appingedam was in de Middeleeuwen de hoofdstad van de Ommelanden, het gebied dat samen met Groningen het gewest ‘Stad en Lande’ vormde.